info.gabitravel@gmail.com+385 91 561 50 29

KRSTARENJE DO KANARSKIH OTOKA

KRSTARENJE DO KANARSKIH OTOKA 1
  • Termin polaska: 5.11.-16.11.2019.
  • Trajanje/prijevoz: 12 dana/11 noćenja brodom
  • Redovna cijena aranžmana po osobi od: 5.685 Kn

Preuzmite za ispis Uplatite izlet

PROGRAM PUTOVANJA

BRODOM COSTA PACIFICA SAVONA-MARSEILLE-ARRECIFE-SANTA CRUZ DE TENERIFE-TANGIER-MALAGACHIVITAVECCHIA
 5.11.-16.11.2019.
 12 dana/11 noćenja

DAN LUKA DOLAZAK POLAZAK
 1 Savona, Italija - 17.00
 2 Marseille, Francuska 8.00 17.00 
3 Plovidba - - 
4 Plovidba - -
 5 Arrecife/Lanzarote, Španjolska 13.00 19.00
 6 Santa Cruz de Tenerife, Španjolska 8.00 17.00
 7 Plovidba - - 
8 Tangier, Maroko 8.00 13.00 
9 Malaga, Španjolska 8.00 13.00
 10 Plovidba - - 
11 Civitavecchia/Rim, Italija 9.00 20.00 
12 Savona, Italija 8.00

Cijena po osobi: od 5.685 kn

 

 

 U cijenu uključene lučke pristojbe koje iznose 1.295 kn po osobi

 

 

 

  • Djeca u pratnji 2 odrasle osobe plaćaju samo lučke pristojbe!

 

  •  Mogućnost transfera do luke ukrcaja s polaskom iz Zagreba i Rijeke

 

 


U CIJENU UKLJUČENO

krstarenje brodom prema programu; smještaj u odabranoj kabini tijekom krstarenja (tuš/WC,
klima ureĊaj, sef, sušilo za kosu, TV); prošireni puni pansion na brodu (doruĉak, ruĉak, uţina i veĉera); sveĉana veĉera
uz kapetanovu zdravicu; cjelodnevna animacija, zabavni veĉernji program u salonima i barovima sa ţivom glazbom,
predstave u kazalištu, ulaznice za kockarnicu, diskoteku; sportske aktivnosti, korištenje fitness dvorane, bazena, leţaljki,
knjiţnice; ukrcaj i iskrcaj prtljage; voditelja putovanja (za minimalno 40 prijavljenih putnika na transferu); organizacija i
priprema putovanja

U CIJENU NIJE UKLJUČENO

troškove pića u barovima i restoranima, izlete, usluge frizerskog salona, masaţe te ostale
usluge u SPA-centru, igre na sreću u brodskom kasinu, usluge brodskog lijeĉnika, napojnice za osoblje, te ostale osobne
troškove tijekom krstarenja.
Minimalni broj putnika: 40

CJENIK

CIJENA PAKET ARANŽMANA PO OSOBI:
- unutarnjoj kabini, classic 5.685 kn
- kabini s prozorom, classic 6.885 kn
- kabini s balkonom, classic 8.685 kn
Odrasla osoba na 3. i 4. ležaju 3.685 kn
Dijete do 18 g. u pratnji dvije odrasle osobe plaća samo luĉke pristojbe (1.295 kn)
Jednokrevetna kabina na upit!
Sve navedene cijene ukljuĉuju luĉke pristojbe koje iznose 1.295 kn

DOPLATE

DOPLATE NA BRODU: napojnice za osoblje, plaćaju se na brodu u iznosu od 10 €/dan; plaćaju odrasli i djeca. Djeca
ispod 4 godine ne plaćaju napojnice, djeca od 4 do 14 godina plaćaju 50%.
FAKULTATIVNA DOPLATA:
transfer autobusom (za minimalno 40 prijavljenih putnika):
Zagreb – Savona – Zagreb: 950 kn odrasli; 550 kn djeca do 18 godina
Rijeka – Savona – Rijeka: 900 kn odrasli; 500 kn djeca do 18 godina
U sluĉaju manjeg broja prijavljenih putnika na transferu, cijena je 1.280 kn po osobi; za odrasle i djecu.

DOBRO JE ZNATI

NAPOMENE: Program je grupni. Na putovanje mogu osobe sa smanjenom pokretljivošću, no isto mora biti najavljeno
prilikom rezervacije. Cijene su iskazane po osobi za smještaj u dvokrevetnoj kabini.
U sluĉaju da za putovanje ne bude prijavljen dovoljan broj putnika za realizaciju grupnog polaska, putovanje će biti
realizirano kao individualno.
DOKUMENTI POTREBNI ZA PUTOVANJE: Za hrvatske drţavljane potrebna je vaţeća putovnica koja mora vrijediti
najmanje 3 mjeseca nakon ulaska. Djeca moraju imati svoju putovnicu/osobnu iskaznicu. Radi posjete Maroku,
putovanje nije moguće s vaţećom osobnom iskaznicom,
ZDRAVSTVO: Cijepljenje nije obvezno. Preporuĉamo da se prije putovanja detaljnije informirate na web stranicama
Svjetske zdravstvene organizacije (WHO, www.who.int) kao i da prikupite obavijesti o mogućnosti cijepljenja prije
odlaska u inozemstvo (HZJZ, http://www.hzjz.hr/). Preporuĉamo takoĊer da na putovanje uzmete priruĉnu ljekarnu, koja
sadrţi lijekove koje redovito koristite, kao i lijekove za uobiĉajene probleme koji se javljaju na putovanjima.
SIGURNOST PUTOVANJA: Molimo Vas da se o sigurnosti putovanja u pojedine zemlje informirate u Ministarstvu vanjskih
i europskih poslova, ili na njihovoj web stranici: www.mvep.hr.

COSTA PACIFICA
Tehniĉke informacije:
Tonaţa: 114.500 t
Duljina: 290,2 m
Širina 35,5 m
Maksimalan broj putnika: 3.780
Ukupan broj kabina: 1500
Broj ĉlanova posade: 1110
Paluba: 17 (od ĉega 14 putniĉkih)
5 restorana, 13 barova, kazalište na 3 palube, 3 bazena (od ĉega 2 s pomiĉnim krovom, 4 jacuzzija, djeĉji bazen, djeĉji
klub, fitness centar, staza za trĉanje, Samsara wellness
USLUGE NA BRODU: Vaša prva usluga na brodu zapoĉinje ruĉkom u buffet restoranima, a zadnja usluga je doruĉak na
dan iskrcaja s broda. Na brodskoj kartici koja će Vam biti uruĉena prilikom check in-a, biti će naveden naziv restorana i
broj stola koji je za Vas rezerviran za veĉernji sluţeni obrok. Usluge ukljuĉene u cijenu: puni pansion na brodu (doruĉak,
ruĉak, uţina, veĉera) sveĉana veĉera uz kapetanovu zdravicu, cjelodnevna animacija, zabavni veĉernji program u
salonima i barovima sa ţivom glazbom, predstave u kazalištu; sportske aktivnosti, korištenje fitness dvorane, bazena,
leţaljki, knjiţnice.
Cijena ne ukljuĉuje: pića na brodu, wellness tretmane, izlete te osobnu potrošnju; na usluge se dodaje 15% naknade
koja će biti iskazana na Vašem raĉunu. Doplate na brodu: service charge (10 € po osobi dnevno, plaćaju odrasli i djeca
14 i više godina. Djeca od 4 do 14 plaćaju 50%, dok djeca do 4 godine ne plaćaju napojnice.
PRTLJAGA: Molimo da Vašu prtljagu unaprijed oznaĉite pripadajućim etiketama na kojima je naveden broj Vaše kabine, a
koje su sastavni dio putne karte. Prtljaga će Vam biti dostavljena u kabinu do 18 sati, a ukoliko je nema, moţete se javiti
na recepciju jer postoji vjerojatnost da je etiketa ispala te se Vaša prtljaga nalazi u zajedniĉkim prostorijama u blizini
recepcije.
UKRCAJ: Ukrcaj putnika zapoĉinje oko 3-4 sata prije polaska broda, odnosno u vrijeme naznaĉeno na vašoj ukrcajnoj
karti. Check-in završava sat vremena prije polaska broda.
Ukrcajne radnje: Svaki komad prtljage koji ćete predate osoblju oznaĉiti priloţenim oznakama za prtljagu koje su
sastavni dio ukrcajne karte (osim ruĉne prtljage koju nosite sami); uruĉiti prtljagu nosaĉima zaduţenim da je prenesu u
vašu brodsku kabinu; prijaviti se na check-in šalter u zgradi luĉkog putniĉkog terminala (stazione marittima – terminal
passaggeri) radi provjere putnih karata i putnih isprava; nakon provjere na recepciji, bit će vam uruĉena brodska kartica
(cruise card).
SIGURNOSNA PROVJERA: U svim lukama ukrcaja/iskrcaja vrše se sigurnosne provjere putnika i njihove prtljage. Provjere
se vrše rendgenski i detektorima metala. Putnici se mole za suradnju s osobljem kako bi se provjere obavile ĉim prije i
što efikasnije. Prtljaga koja se dostavlja u kabinu provjerava se prilikom ukrcaja. U skladu sa zdravstvenim i sigurnosnim
standardima, takoĊer je zabranjeno na brod unositi hranu i pića, bilo u ruĉnoj ili putnoj prtljazi. Jedini izuzeci su toaletne
tekućine (šamponi, pjene za kupanje i tuširanje, kreme i sl.), tekući lijekovi, proizvodi i hrana posebno namijenjena maloj
djeci, proizvodi i hrana za odreĊene (unaprijed najavljene) posebne dijete. Zabrane se odnose na svu hranu i pića koja
se kupuju za vrijeme pristajanja u lukama ticanja. Svi lokalni proizvodi koji su kupljeni na izletima, zadrţat ce se u
brodskom skladištu, a putnik ih treba podignuti prije iskrcaja, na samom kraju krstarenja.
SIGURNOSNA VJEŢBA ZA GOSTE: Sigurnosne vjeţbe izvode se na poĉetku vašeg krstarenja kako biste bili upoznati sa
sigurnosnom opremom i procedurom evakuacije u sluĉaju izvanredne situacije. Iznimno je vaţno prisustvovati.
Sigurnosne vjeţbe izvode se na 6 jezika (engleski, francuski, njemaĉki, talijanski, portugalski, ruski i španjolski), a u
njima su obvezni sudjelovati svi gosti kao i ĉitava posada. Kako je cilj ove vjeţbe simulacija procedure evakuacije, od
putnika se zahtijeva da sa sobom ponesu prsluk za spašavanje koji se nalazi u kabini te da se upute prema dodijeljenom
zbornom mjestu (Muster Station) gdje će dobiti dodatne sigurnosne upute. Gosti će biti obaviješteni o vremenu
sigurnosne vjeţbe u dnevnom programu te preko brodskog razglasa nedugo prije poĉetka vjeţbe.
PRAVO NA IZMJENU ITINERERA: Kompanija i zapovjednik broda imaju diskrecijsko pravo, koje neće nerazumno koristiti,
odluĉiti o izmjeni objavljenog ili uobiĉajenog itinerera, bilo kada odgoditi ili ubrzati vrijeme isplovljenja broda, izostaviti
ticanje neke luke, promijeniti luku ticanja, organizirati prijevoz drugim brodom sliĉnih karakteristika, tegliti ili biti tegljen
ili pomoći drugom brodu ili izvesti bilo koju drugu sliĉnu radnju shodno svojoj procjeni opravdanosti takvog postupka.
Ako je takva odluka razumna i opravdana, kompanija neće prema putniku imati nikakvu odgovornost niti obvezu.
PLAĆANJE NA BRODU – BRODSKA KARTICA: Cijene proizvoda i usluga na brodu izraţene su u valuti EUR. Za plaćanje se
koristi sustav bezgotovinskog kartiĉnog plaćanja osim u kockarnici. Brodska kompanija prilikom provjere koja prethodi
ukrcaju na brod, putniku u zamjenu za registraciju svoje kreditne kartice ili za gotovinski polog u valuti EUR dobiva
brodsku karticu (Cruise Card) koju koristi pri kupnji svih usluga i proizvoda na brodu i kojom se registriraju svi njegovi
izvanpansionski troškovi. Brodsku karticu paţljivo ĉuvajte te ju imajte uz sebe tijekom cijelog krstarenja. Brodska kartica
predstavlja Vaš brodski identifikacijski dokument. Brodska kartica ujedno je i kljuĉ kabine te isprava kojom se registira
svaki ulazak i izlazak iz broda. Na kartici je ujedno naveden i naziv restorana, turnus veĉere te broj stola koji je za Vas
rezerviran. Registracija se moţe izvršiti putem kreditnih kartica Visa, American Express ili Mastercard ili je obavezan
novĉani depozit u iznosu od 150-250 € po osobi. Dan uoĉi kraja putovanja pravi se izraĉun troškova na brodu te se
putniku vraća razlika u gotovini ili se konaĉnim iznosom tereti putnikova kreditna kartica. Brodska kartica ostaje putniku
kao uspomena na krstarenje.
KABINA I USLUGE U KABINI: Sve kabine su opremljene sljedećim sadrţajima: tuš/wc, klima ureĊaj (temperaturu
samostalno regulirate na termostatu), SAT TV, telefon za pozive unutar broda, minibar, sef i sušilo za kosu. U
kupaonicama se nalazi sapun, kupka za tuširanje, šampon za kosu te ruĉnici koji se dnevno mijenjaju. Dragocjenosti
moţete pohraniti u sef ĉiju šifru sami definirate. Brodar ne preuzima odgovornost za izgubljene ili ukradene osobne stvari
koje nisu bile pohranjene u sefu. Napon na brodovima je 110/220 V.
OBROCI I RESTORANI: Na brodskoj kartici biti će evidentiran restoran i vrijeme veĉere te je potrebno doći na vrijeme
na veĉeru. Vrijeme svih obroka je navedeno u brodskim novinama koje ćete dobiti u kabinu svaki dan. Buffet restoran,
koji se u pravilu nalazi na najvišim palubama, servira hranu tijekom cijelog dana te su vam besplatno na raspolaganju
voda, ĉaj i kava. Doruĉak se servira u restoranu, buffet restoranu na najvišoj palubi ili se posluţuje u kabinu (kategorije
Premium i Suite bez nadoplate). Kako bi Vam se doruĉak na vrijeme posluţio u kabinu, potrebno je da veĉer prije
ispunite pripadajući formular koji ćete naći u kabini. Ruĉak se servira u buffet ili u restoranima sa sluţenim obrocima.
Veĉera se servira u restoranu u 2 termina: 1. termin je oko 19 sati, a 2. termin je oko 21 sat te traje oko 2 sata kod
ljetnih krstarenja. Tijekom zimskih krstarenja, veĉera se servira 1 sat ranije. Na brodskoj kartici stoji naziv restorana te
broj stola koji je rezerviran za Vas.
Gala veĉera; nudi se gurmanski menü u elegantnoj atmosferi , a u prilici ste nazdraviti i fotografirati se s kapetanom.
À la Carte restorani: Svaki brod nudi i neki specijalizirani à la carte restoran (meksiĉki, japanski, kineski, mediteranski...)
za koji je potrebna rezervacija stola.
Posluţuju se i posebni dijetalni obroci prema ţelji/potrebi putnika. Lijepo Vas molimo da nam takav zahtjev predoĉite
prilikom rezerviranja putovanja. Vremena obroka mogu se mijenjati ovisno o rasporedu izleta ili vremenu isplova/uplova
broda u luku te je potrebno pratiti vrijeme obroka u brodskim novinama.
PIĆE I BAROVI: Barovi na brodovima su opskrbljeni odliĉnim vinima prema izboru kvalificiranih someliera, a kako bi
upotpunili Vaše obroke. Više od 80 razliĉitih vina stoji Vam na raspolaganju kao i obuĉeno osoblje koje će Vam rado neko
vino i preporuĉiti. Na nekim brodovima postoje i tematski vinski barovi kao i Cigar & Cognac barovi koji Vam nude brojne
vrste alkoholnih pića i cigara. U specijaliziranim barovima nude Vam se i razliĉite talijanske kave.
BEŢIĈNI INTERNET Prije korištenja interneta na brodu, svakako se raspitajte o cijeni usluge. Brodari koriste sofisticiranu
tehnologiju gdje internetska veza putem satelita nije poput širokopojasnog pristupa dostupnog na kopnu. Ne moţe se
garantirati stalan pristup internetu na brodu zbog same prirode satelitske komunikacije.
GSM USLUGA: GSM pokrivenost će biti omogućena ĉak i u meĊunarodnim vodama, omogućujući vam da primate
telefonske pozive ili šaljete i primate SMS poruke. Trošak poziva odreĊuje vaš mobilni operater prema ugovoru sa
partnerskim operaterima. Usluge vam naplaćuje izravno vaš mobilni operater za ostvarene pozive i SMS poruke.
Preporuĉujemo vam da provjerite kakve komercijelne ugovore ima vaš mobilni operater sa partnerskim mobilnim
operaterima.
IZLETI: Izleti nisu obvezni i posebno se plaćaju. Rezervacija izleta na jednom od odabranih stranih jezika obavlja se na
brodu u uredu izletniĉkog programa (Excursion Office) do roka naznaĉenog u dnevnom programu. U sluĉaju da se ne
dostigne predviĊeni minimalni broj izletnika, izlet moţe biti otkazan uz pravovremenu obavijest i povrat novca putniku. U
cijenu izleta ukljuĉen je prijevoz, posjet spomenicima, muzejima, parkovima, te hrana i/ili piće ako je tako u opisu izleta
naznaĉeno. Cijene i termini izleta mogu se dijelom promijeniti zbog tehniĉkih, operativnih ili drugih razloga. Izleti se
terete na brodski raĉun svakog gosta. U nekima od luka pristajanja, osim izleta, organiziraju se i posebni transferi u
centre gradova (shuttle bus).
DRAGOCJENOSTI: Dragocjenosti moţete pohraniti u sefu koji se nalazi u svim kabinama. Brodar ne preuzima
odgovornost za izgubljene ili ukradene osobne svari iz kabine, prtljage ili koje su ostavljene bez nadzora. Preporuĉujemo
da novac pohranite u sefu u kabini, te na destinaciju nosite samo onoliko novaca koliko namjeravate potrošiti.
Preporuĉujemo i da kopirate Vaše putovnice, te ih ĉuvate odvojeno od originala.
PUŠENJE NA BRODU: Pušenje u kabini te u restoranima je strogo zabranjeno. Pušenje je dozvoljeno u nekim barovima
te u Cigar baru, kao i na vanjskim palubama iskljuĉivo na mjestima oznaĉenim za pušenje.
DNEVNI BRODSKI PROGRAM: Svake veĉeri se po kabinama dijeli detaljni program idućeg dana s namjerom podrobnijeg
obavještavanja putnika o svim aktivnostima i zabavnim dogaĊanjima koji se odrţavaju na brodu. Ujedno je navedeno
vrijeme i mjesto poĉetka odrţavanja pojedinog izleta, prognoza vremena za sutrašnji dan, preporuka odijevanja, posebni
popusti na usluge na brodu kao i mnoge druge zanimljive informacije.
ZABAVA NA BRODU: Tijekom dana odrţavaju se razliĉite aktivnosti s animatorima. Naveĉer preporuĉujemo da pogledate
predstavu u brodskom kazalištu, a zatim izaberete bar u kojem se svira glazba po vašem ukusu. Uz doplatu, moţete
igrati i bingo uz bogate novĉane nagrade. Kompletnu listu aktivnosti naći ćete u brodskim novinama, a aktivnosti će biti
voĊene na nekoliko svjetskih jezika.
Zabava za djecu: Na brodovima postoje tzv. Djeĉji klubovi za razliĉite uzraste (od 3 godine). U njima se animatori
besplatno brinu o zabavi za Vašu djecu i o njihovoj sigurnosti. Animacija se odrţava cijeli dan, a program ovisi od broda
do broda. Mini Club (djeca 3 do 6 godina, usluga dostupna tijekom obavljanja izleta); Juniors Club (djeca od 7 do 12
godina); Teenagers Club (djeca od 13 do 18 godina)
Casino: na svakom brodu nalazi se Casino te su vam na raspolaganju razliĉite igre na sreću. Prema meĊunarodnim
pravilima, casino je otvoren samo dok je brod u plovidbi, a igra i prisustvo nije dozvoljeno maloljetnicima. Ţetoni se
kupuju iskljuĉivo gotovinom.
WELLNESS I SPA CENTAR Svaki brod ima posebno opremljen wellness i spa centar gdje se moţete relaksirati te uţivati u
razliĉitim masaţama i tretmanima. Wellness usluge se dodatno plaćaju na brodu. U brodskim novinama biti će
prezentirani aktualni popusti za pojedine usluge u Wellness centru


atl